werkwoorden

Pagina 
 van 17
Records 21 tot 40 van 321
 
werkwoord
Spaans
voltooid deelwoord
ik (heden)
ik (verleden)
jij/u (heden)
jij/u (verleden)
hij/zij/het (heden)
hij/zij/het (verleden)
wij/jullie/zij (heden)
wij/jullie/zij (verleden)
beschrijven describir hebben beschreven beschrijf beschreef beschrijft beschreef beschrijft beschreef beschrijven beschreven
besluiten decidir hebben besloten besluit besloot besluit besloot besluit besloot besluiten besloten
bespreken discutir hebben besproken bespreek besprak bespreekt besprak bespreekt besprak bespreken bespraken
bestaan existir hebben bestaan besta bestond bestaat bestond bestaat bestond bestaan bestonden
bestellen pedir hebben besteld bestel bestelde bestelt bestelde bestelt bestelde bestellen bestelden
betekenen significar hebben betekend beteken betekende betekent betekende betekent betekende betekenen betekenden
bevallen dar a luz hebben bevallen beval beviel bevalt beviel bevalt beviel bevallen bevielen
bewaren guardar hebben bewaard bewaar bewaarde bewaart bewaarde bewaart bewaarde bewaren bewaarden
bewegen mover hebben bewogen beweeg bewoog beweegt bewoog beweegt bewoog bewegen bewogen
bezig zijn estar ocupado zijn bezig geweest ben bezig was bezig bent bezig was bezig is bezig was bezig zijn bezig waren bezig
bezoeken visitar hebben bezocht bezoek bezocht bezoekt bezocht bezoekt bezocht bezoeken bezochten
bezorgen entregar hebben bezorgd bezorg bezorgde bezorgt bezorgde bezorgt bezorgde bezorgen bezorgden
bieden apostar hebben geboden bied bood biedt bood biedt bood bieden boden
bijten morder hebben gebeten bijt beet bijt beet bijt beet bijten beten
binden atar gebonden bind bond bindt bond bindt bond binden bonden
binnenkomen entrar en zijn binnengekomen kom binnen kwam binnen komt binnen kwam binnen komt binnen kwam binnen komen binnen kwamen binnen
blijken resultar gebleken blijk bleek blijkt bleek blijkt bleek blijken bleken
blijven quedarse zijn gebleven blijf bleef blijft bleef blijft bleef blijven bleven
blinken brillar geblonken blink blonk blinkt blonk blinkt blonk blinken blonken
blussen extinguir hebben geblust blus bluste blust bluste blust bluste blussen blusten