werkwoordaanbieden
Spaansofrecer
voltooid_deelwoordhebben aangeboden
ik_hedenbied aan
ik_verledenbood aan
jij_hedenbiedt aan
jij_verledenbood aan
hij_hedenbiedt aan
hij_verledenbood aan
wij_hedenbieden aan
wij_verledenboden aan